Ustalenia miejsca zamieszkania dziecka

Adwokat do spraw o ustalenie miejsca pobytu dziecka Jelenia Góra

Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Sprawy o ustalenie miejsca pobytu; zamieszkania dziecka są sprawami równie częstymi jak sprawy o alimenty czy władzę rodzicielską. W Naszej Kancelarii dowiesz się jakie masz prawa i obowiązki, a także ocenimy Twoje szanse w sądzie. Sprawy tego rodzaju, choć należą do postępowania nieprocesowego nie zwalniają jego uczestników od czynnego udziału w sprawie. W głównej mierze inicjatywa dowodowa spoczywa na stronach. Dlatego warto udać się po poradę prawną lub zlecić adwokatowi skonstruowanie pisma inicjującego sprawę.

Adwokat w sprawie ustalenie miejsca pobytu dziecka
Jelenia Góra

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Każde postępowanie sądowe, a zatem i postępowanie o ustalenie miejsca pobytu; zamieszkania dziecka rozpoczyna skierowane do Sądu pismo procesowe, w tym przypadku będzie to wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka. Wniosek taki powinien odpowiadać wymogom stawianym mu przez ustawodawcę. Poza tym powinien mieć prawidłowo skonstruowane - i adekwatne do sprawy - wnioski dowodowe. Oczywiście możesz samodzielnie sporządzić taki wniosek lub zlecić jego napisanie Naszej Kancelarii. Przed przyjściem do Kancelarii warto najpierw skontaktować się z naszym adwokatem z Jeleniej Góry, który poinformuje Cię jak przygotować się do spotkania z Nim i jakie należy zgromadzić do sprawy dokumenty. To niewątpliwe wpłynie na szybkość realizacji zleconej mu usługi, a tym samym i rozpoznanie Twojej sprawy w Sądzie.

Adwokat w Jeleniej Górze w sprawie o ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka; bądź jak możemy znaleźć w Internacie o miejsce zamieszkania dziecka należą do właściwości Sądu Rejonowego. Postępowanie w tym zakresie inicjuje wniosek złożony w sądzie, który podlega stałej opłacie w wysokości 100 złotych. Udział adwokata w tego rodzaju sprawach, jak w każdych innych, nie jest niezbędny, ale z pewnością przyśpieszy sprawę i daje większe szanse na jej powodzenie. Dlatego warto zlecić adwokatowi z Jeleniej Góry kompleksowe prowadzenie sprawy, który skonstruuje w Twoim imieniu wniosek, jak i inne niezbędne pisma procesowe w toku sprawy, a co najważniejsze będzie razem z Tobą w Sądzie. Prawnik zagwarantuje, aby w toku całego postępowania Twoje prawa były respektowane.

Umów się na wizytę już dziś!