Dział Spadku

Adwokat do spraw od działu spadku Jelenia Góra

Z chwilą otwarcia spadku następuje między wszystkimi jego spadkobiercami swoista współwłasność, tzn. wszyscy oni stają się współwłaścicielami majątku spadkowego. Wysokość udziału każdego ze współwłaścicieli w masie spadkowej stwierdzona jest w orzeczeniu sądowym (jeżeli nabyto spadek w sądzie) lub w akcie poświadczenia dziedziczenia (jeżeli nabycia spadku dokonano przed notariuszem). Współwłasność prawie zawsze rodzi konflikty, dlatego niesie to za sobą konieczność rozdysponowania masą spadkową, czyli podzieleniem spadku. A podzielić spadek możemy na dwa sposoby. Pierwszy z nich to umowny dział spadku. W tym przypadku podział spadku następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy wszystkimi spadkobiercami. A zatem wszyscy spadkobiercy muszą być zgodni co do tego jak chcą podzielić spadek.

Najczęściej zadawane pytania do adwokata od działu spadku?

Pytania do adwokata do spraw spadkowych Jelenia Góra

Oczywiście, że tak! Umowa o dział spadku może być zawarta w dowolnej formie, jeżeli jednak w skład spadku wchodzi nieruchomość to umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego. A zatem tylko w przypadku, gdy w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość, umowa o dział tego spadku wymaga udziału notariusza. W każdym innym przypadku udział notariusza jest zbędny. Jeżeli jednak nie wiesz, jak sporządzić taką umowę to warto przy jej konstruowaniu skorzystać z pomocy adwokata z Jeleniej Góry, Bolesławca, Lwówka Śląskiego czy każdego innego miasta w Polsce. Istotne jest to, aby prawnik, którego wybierzesz specjalizował się w prawie spadkowym.

Brak zgody spadkobierców jak podzielić spadek. Znasz to? My również. Z takimi sytuacjami mamy najczęściej do czynienia w Naszej Kancelarii Adwokackiej w Jeleniej Górze. Trafiają do nas osoby lub wręcz całe rodziny, które nie potrafią dojść do porozumienia w przedmiocie tego jak podzielić otrzymany spadek. Pierwszy problem pojawia się już na etapie oszacowania masy spadkowej. Kolejne, dotyczą tego który składnik z majątku spadkowej ma przypaść konkretnej osobie, kto kogo ma spłacić i w jakiej to ma być wysokości. Gdy z jakiś względów spadkobiercy nie mogą dokonać umownego działu spadku to zawsze pozostaje im drugi ze sposobów podzielenia masy spadkowej, tzw. sądowy dział spadku.

Jeżeli spadkobiercy – jako współwłaściciele spadku – są zgodni to oczywiście, że spadku nie trzeba dzielić. Nie ma żadnych przepisów, które nakazują podzielenie majątku spadkowego, nie jest to również obwarowane terminem. Spadkobiercy muszą być jednak zgodni we wszystkich kwestiach związanych z majątkiem spadkowym, co raczej należy do rzadkości. Jeżeli spadkobiercy nie współdziałają ze sobą i nie są w kwestiach spadku jednomyślni, to każdy ze spadkobierców ma prawo żądać podzielenia spadku.

Oczywiście, że nie – ale udział adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym to duży atut. W sprawach tych bardzo często zachodzi konieczność powołania odpowiednich biegłych (z zakresu geodezji, szacowania nieruchomości) oraz konstruowania do sądu licznych pism sądowych (wniosek o dział spadku, pismo procesowe w sprawie wraz z wnioskami dowodowymi, zastrzeżenia do opinii biegłego itd.) a zatem udział dobrego adwokata z Jeleniej Góry w sprawie o dział spadku to nieoceniona pomoc.Umów się na wizytę już dziś!