Mediacje

Mediacja w Jeleniej Górze

adwokat Beata Adamczyk

Mediator Beata Adamczyk

W 2019 roku ukończyłam szkolenie prowadzone przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej uzyskując tytuł Mediatora. W 2020 roku wpisałam się na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Od tego czasu czynnie działam jako Mediator w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Do najczęstszych spraw tego rodzaju należą sprawy o rozwód, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, alimenty, sprawy o podział majątku małżonków, a także o zniesienie współwłasności i dział spadku. Pomimo tego, nadal mam wrażenie, że instytucja mediacji jest za mało doceniana i korzystamy z niej zbyt rzadko. A szkoda, bo mediacja nie tylko rozwiązuje problemy, ale często „naprawia” relacje międzyludzkie.

UGODA - ALIMENTY – MEDIATOR – JELENIA GÓRA

Do najczęściej spotykanych spraw, w których dwoje ludzi decyduje się na mediacje pozasądowe są sprawy o alimenty na dziecko. Obydwoje wiedzą, że alimenty się należą, ale sporne pozostaje w jakiej wysokości. Często też – czy to po stronie matki, czy po stronie ojca – jest bariera z „pójściem” z tym do Sądu. Lekarstwem w tych przypadkach jest właśnie mediacja pozasądowa. Przy udziale Mediatora strony wypracowują wysokość należnych dziecku alimentów, które następnie wpisują w zawieraną przez nich ugodę. Taka ugoda, może zostać przedłożona Sądowi, który nadaje jej klauzulę wykonalności i tym samym odnosi ona taki sam skutek jak wyrok. Przy takim rozwiązaniu nie ma mowy o wygranym czy przegranym, co nie rzutuje na ich relacje czy co gorsza na relacje z dzieckiem.

Najczęściej zadawane pytania o mediacje?

Są zwolennicy i przeciwnicy mediacji, ale wszyscy są zgodni, że koszty związane z mediacją są nieporównywalnie niższe od kosztów sądowych. W mediacjach pozasądowych koszty te są określone w umowie zawieranej między mediatorem a stronami i oczywiście jest to zależne od tego w jakiej sprawie będą prowadzone mediacje i jak często trzeba będzie się spotkać z Mediatorem. Natomiast w mediacjach sądowych koszty te są ściśle określone w odpowiednich przepisach, zgodnie z którymi wynagrodzenie mediatora w sporach niemajątkowych wynosi 150 złotych za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie po 100 złotych. Dla przykładu w postępowaniu mediacyjnym w sprawach rozwodowych jest to zatem kwota rzędu 350 złotych plus Vat. Natomiast w sprawach majątkowych wynagrodzenie mediatora wynosi 1 % wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2.000 złotych. Również i tu kwotę należy powiększyć o należny podatek Vat. 

A i owszem. Co raz to częściej mediacje prowadzone są w trybie e-mediacji. Takie posiedzenie mediacyjne prowadzi się przy użyciu urządzeń pozwalających na komunikowanie się na odległość. 

Można się pokusić o stwierdzenie, że w każdej sprawie można prowadzić mediacje, bo tam, gdzie konflikt, tam mile widziana mediacja. A w jakich mediacjach ja najczęściej uczestniczę? Zgłaszają się do mnie strony – czy to z własnej inicjatywy, czy też w związku ze skierowaniem ich do mnie przez Sąd – w sprawach o rozwód i separacje, w sprawach o alimenty, kontakty, władzę rodzicielską, o podziała majątku dorobkowego byłych małżonków, o dział spadku, w sprawach o zapłatę z nieuregulowanej faktury czy zapłatę zachowku czy w sprawach dotyczących sporów sąsiedzkich. Różnorodność tych spraw jest ogromna, ale najbardziej satysfakcjonujące jest to, gdy ludzie, którzy jeszcze do nie dawna nie potrafili na siebie spojrzeć, wychodząc z mediacji potrafią podać sobie rękę.

Jesteś tu, bo interesuje Cię – mediacja – mediacja pozasądowa – mediacja sądowa – mediacja rodzinna – mediacja rozwodowa – mediacja w alimentach – ugoda przed mediatorem. Poznaj lekkość mediacji i pokochaj ją tak jak ja.

Umów się na wizytę już dziś!