Cennik

Adwokat Jelenia Góra cennik

Zastanawiasz się jaki jest – cennik adwokat Jelenia Góra? Szukając dobrego adwokata z Jeleniej Góry, po pierwsze sugerujemy się opiniami osób, które skorzystały z jego usług, a po drugie wysokością wynagrodzenia za te usługi. Na stronach różnych Kancelarii Adwokackich w Jeleniej Górze czy w jakimkolwiek innym mieście w Polsce bardzo rzadko możemy się natknąć na cennik ich usług. A jeżeli już takowy się pojawi to odsyła Nas do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Dlaczego tak się dzieje? Gdyż honorarium za usługi adwokata ustalane jest zawsze indywidualnie z Klientem. To, ile zapłacimy za usługi zależy od wielu czynników.

Najczęściej zadawane pytania o cennik?

Pytania - Adwokat Jelenia Góra Cennik

Wynagrodzenie Adwokata uzależnione jest przede wszystkim od charakteru sprawy. Adwokat ustalając swoje honorarium z Klientem musi wziąć pod uwagę:

– jak bardzo jest złożona sprawa Klienta i jakie musi podjąć w niej czynności

– jak często będzie spotykał się z Klientem

– jakie w sprawie należy przeprowadzić dowody i ile w związku z tym odbędzie się terminów w Sądzie

– ile pism należy sporządzić w sprawie

Tu warto zapoznać się z przytaczanym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Ustawodawca wskazała tzw. minimalne stawki zastępstwa adwokackiego, a więc takie poniżej których adwokat nie może wycenić swoich usług. Stawki te są uzależnione od tzw. WPS- u czyli wartości przedmiotu sporu. Co to jest ten WPS? W uproszczeniu możemy powiedzieć, że jest to kwota, którą dochodzimy w sądzie, bądź o którą jesteśmy pozywani. A zatem w sprawie o zapłatę kwoty 10.000 złotych nasz WPS wynosi 10.000 złotych.

Minimalna stawka adwokacka w sprawie o wartości przedmiotu sporu:

  • do 500 złotych wynosi 90 złotych;
  • od 500 złotych do 1.500 złotych – honorarium wyniesie 270 złotych;
  • od 1.500 złotych do 5.000 złotych – honorarium wyniesie 900 złotych;
  • od 5.000 złotych do 10.000 złotych – honorarium wyniesie 1.800 złotych;
  • od 10.000 złotych do 50.000 złotych – honorarium wyniesie 3.600 złotych
  • od 50.000 złotych do 200.000 złotych – honorarium wyniesie 5.400 złotych;
  • od 200.000 złotych do 2.000.000 złotych – honorarium wyniesie 10.800 złotych;
  • od 2.000.000 złotych do 5.000.00 złotych – honorarium wyniesie 15.000 złotych.

O ile w sprawach cywilnych Kancelarie odsyłają Nas do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, to w sprawach karnych sytuacja jest już bardziej skomplikowana. Honorarium adwokata do sprawy karnej uzależnione jest od jej zawiłości, a mianowicie od rangi stawianych Klientowi zarzutów i ilości dowodów koniecznych do przeprowadzenia w sprawie. W sprawach karnych najistotniejsza jest analiza materiału dowodowego zgromadzonego przez Policję czy Prokuraturę, jego profesjonalna ocena i przygotowanie skutecznej linii obrony. To właśnie z tych względów adwokat nie jest w stanie sporządzić cennika swoich usług, a wynagrodzenie za jego usługi określane jest indywidualnie.

Darmowy adwokat z urzędu.

Czy ustanowienie adwokata z urzędu jest możliwe? Oczywiście, że tak. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu może nastąpić dla osoby, która nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata. Takiego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego) ustanawia Sąd na wniosek osoby zainteresowanej. Osoba, dla której Sąd ustanowił pełnomocnika nie ponosi kosztów związanych z jego udziałem w sprawie, wynagrodzenie adwokata z urzędu ponosi Skarb Państwa.