Rozwód i separacja

Adwokat Jelenia Góra sprawy rozwodowe

Porada prawna - Adwokat Jelenia Góra sprawy rozwodowe

Dlaczego w sprawie o rozwód lub separację szukamy pomocy prawnej? Bo sprawy tego typu – nie tylko z uwagi na sformalizowaną procedurę – należą do spraw trudnych i emocjonalnych. Rozwód zawsze prowadzi do rozwiązania małżeństwa, „zamyka” jakiś etap Naszego życia. Decyzja o rozwodzie powinna być przemyślana i ostateczna.
Sprawę o rozwód warto skonsultować z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Na takiej poradzie adwokat oceni Twoją sytuację i dobierze odpowiednią taktykę procesową. Podczas spotkania dowiesz się również jakie dokumenty należy skompletować do zainicjowania sprawy; poznasz swoje prawa i obowiązki w procesie; zweryfikujesz zgromadzone do sprawy dowody. Wszechstronne zbadanie sprawy przez prawnika pomoże nie tylko w samej sprawie o rozwód, ale i w sprawach z rozwodem powiązanych, takich jak np. podział majątku dorobkowego.

Separacja prawna, choć nie „zamyka” definitywnie etapu wspólnego życia małżonków, również niesie ze sobą doniosłe skutki prawne i decyzja o niej również winna być przemyślana. Separacja prawna stanowi sądowe uregulowanie życia małżonków w rozłączeniu. W tym przypadku związek małżeński – poza majątkową wspólnością małżeńską stron – trwa nadal, lecz strony żyją oddzielnie. Separacja prawna zazwyczaj stanowi usankcjonowanie separacji faktycznej, którą małżonkowie – bez rozstrzygnięcia Sądu – samoczynnie wprowadzili w funkcjonowanie swojego małżeństwa. Radca prawny lub adwokat z Jeleniej Góry  ustali czy w Twojej sytuacji zachodzą kodeksowe przesłanki do wytoczenia powództwa o rozwód, czy jedynie o separację. Przy pomocy prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym – pomimo proceduralnych przeszkód – i tak osiągniesz zamierzony skutek.

Prowadzenie postępowania - Adwokat Jelenia Góra sprawy rozwodowe

Nie w każdej sprawie udział adwokata jest niezbędny, jednakże to czy powinieneś być reprezentowany przez profesjonalistę, czy też nie, w dużej mierze zależy od tego na jaki rozwód się decydujesz. W praktyce wyróżniamy rozwód bez orzekania o winie lub z jej orzeczeniem; rozwód, w którym występują małoletnie dzieci lub ich brak; rozwód wraz z podziałem majątku dorobkowego małżonków lub bez podziału.

Rozwód w Jeleniej Górze bez orzekania o winie

Wybierając rozwód bez orzekania o winie którejkolwiek z małżonków zaoszczędzisz sobie wiele niepotrzebnych nerwów i sporo zaoszczędzonego czasu. W sprawach tego typu jest sporo szans, że uzyskasz rozwód na pierwszej rozprawie, a czas jej trwania wraz z ogłoszeniem wyroku będzie w granicach godziny. Kuszący jest również fakt, że połowę uiszczonej przy pozwie opłaty sądowej sąd zwraca w wyroku rozwodowym. Właściwym do rozpoznania sprawy rozwodowej jest Sąd Okręgowy miejsca Twojego zamieszkania. Dla mieszkańców Bolesławca, Zgorzelca, Lubania, Lwówka Śląskiego itd. właściwy będzie Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze.

Rozwód z orzekaniem o winie w Jeleniej Górze

Decydując się na rozwód z orzekaniem o winie musisz liczyć się z tym, że proces ten będzie znacznie dłuższy niż przy rozwodzie bez orzekania o winie i z pewnością bardziej kosztowny. W sprawach rozwodowych z badaniem winy strony bardzo rzadko działają samodzielnie, udział dobrego adwokata z Jeleniej Góry jest wręcz wymagany. Walka, którą rozpoczynasz zaczyna się już na etapie konstruowania pierwszego pisma do sądu – pozwu o rozwód. Ważne jest, aby pozew zawierał prawidłowo skonstruowane żądania oraz wnioski dowodowe. Równie istotne – z punktu widzenia postępowania sądowego, a co za tym idzie i jego końcowego efektu - są dalsze pisma procesowe, jakie będziesz składał w sprawie. Korzystają z reprezentacji adwokata lub radcy prawnego z Jeleniej Góry czy każdego innego miasta w Polsce powoduje, że to adwokat w Twoim imieniu sporządza i składa wszystkie te pisma w sądzie.

Rozwód w Jeleniej Górze z małoletnimi dziećmi

Małżonkowie chcą się rozwieść i mają pod swoją opieką małoletnie dziecko; dzieci - co dalej. Te dwie kwestie – rozwiązanie małżeństwa i kwestie związane z małoletnimi dziećmi – trzeba oddzielić grubą kreską. To czy zdecydujesz się na rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie w zasadzie nie wpływa na kwestie związane z małoletnimi dziećmi. Oprócz tego, że sąd w wyroku rozwodowym rozwiąże Twoje małżeństwo jest również zobligowany zawrzeć w nim wszystkie ważne kwestie związane z małoletnimi dzieci. A zatem w wyroku rozwodowym sąd orzeknie o alimentach na małoletnie dzieci, o władzy rodzicielskiej i o kontaktach z nimi. W naszej Kancelarii zauważamy, że pomimo, iż strony zdecydowały się na rozwód bez orzekania o winie to mimo wszystko w sądzie trwa zagorzała walka o małoletnie dzieci, tj. który z rodziców będzie sprawował nad nimi pieczę, albo o to w jakiej wysokości zostaną zasądzone na nie alimenty.

Rozwód bez małoletnich dzieci

Co należy przez to rozumieć? Do tej grupy spraw należą takie sytuacje, gdzie małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci albo ich wspólne dzieci są już pełnoletnie. Nie ma wówczas potrzeby orzekania w przedmiocie władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów itd. Sąd zajmuje się wyłącznie kwestiami dotyczącymi samych małżonków. I tu wracamy do tego, że ten rozwód może przybrać formę rozwodu z orzekaniem o winie lub bez jej badania.

Rozwód wraz z podziałem majątku

W praktyce rozwód z jednoczesnym podziałem majątku dorobkowego stron zdarza się stosunkowo rzadko, gdyż taki rodzaj rozwodu wymaga od stron współdziałania i wypracowania zgodnego porozumienia co do sposobu podzielenia ich majątku. Co nie oznacza, że sprawy takie się nie zdarzają. Rozwód bez orzekania o winie wraz z podziałem majątku małżeńskiego jest najkorzystniejszą formą przeprowadzenia rozwodu i podzielenia majątku. Małżonkowie kompleksowo załatwiają dwie istotne kwestie: rozwiązują małżeństwo i jednocześnie dzielą majątek, który zgromadzili podczas trwania małżeństwa. Na korzyść powyższego przemawiają również kwestie finansowe. Małżonkowie nie tylko zaoszczędzają pieniądze czy czas, ale przede wszystkim zachowują między sobą dobre relacje, co w przypadku posiadania małoletnich dzieciach jest niezwykle pożądane.

Rozwód bez podziału majątku

W tym przypadku stronom nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w przedmiocie podzielenia ich majątku dorobkowego, bądź też nie zgromadzili oni wspólnego majątku w trakcie trwania ich małżeństwa i po prostu nie ma czego dzielić. Postępowanie w przedmiocie rozwodu stron toczy się jedynie w zakresie rozwiązania ich małżeństwa. Może ono mieć charakter rozwodu z orzekaniem o winie lub bez badania tej winy, może poruszać kwestie małoletnich dzieci lub też i nie. Każda sprawa jest inna i dlatego wymaga indywidualnego do niej podejścia. To w jaki sposób będzie przebiegał rozwód zależy od samych stron.

Najczęściej zadawane pytania do adwokata od rozwodu?

Adwokat Jelenia Góra sprawy rozwodowe - pytania

Postępowanie rozwodowe inicjuje złożone w sądzie pismo procesowe – pozew o rozwód. Pozew, jak każde pismo kierowane do sądu, podlega kodeksowym wymogom. W jaki sposób skonstruować pozew dowiesz się na poradzie prawnej u adwokata, ale możesz również zlecić mu jego sporządzenie. Masz wówczas pewność, że takie pismo nie zawiera braków formalnych, co niewątpliwie może wpłynąć na czas rozpoznania Twojej sprawy w Sądzie. Pozew skonstruowany przez specjalistę będzie również zawierał prawidłowo sformułowane żądania powództwa i odpowiednie wnioski w zakresie materiału dowodowego, które w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie małżonka, mają kluczowe znaczenie.
Rozwód to nie tylko zakończenie małżeństwa. Sąd w wyroku rozwodowym zobligowany jest orzec również o kwestiach związanych z małoletnimi dziećmi. W tej materii Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, kontaktach, miejscu zamieszkania i alimentach na małoletnie dzieci. Sąd może również orzec o obowiązku alimentowania na rzecz byłego małżonka. Inicjatywa dowodowa spoczywa na stronach postępowania, stąd brak tu miejsca na jakiekolwiek uchybienia i potknięcia. Powierzając prowadzenie sprawy rozwodowej adwokatowi masz gwarancję uzyskania satysfakcjonującego dla siebie wyroku rozwodowego. Gdy decydujesz się na rozwód z orzekaniem o winie małżonka udział dobrego adwokata do rozwodu uznać należy za nieodzowny.
W sprawach o rozwód i w sprawach o separację Sąd pobiera stałą opłatę w wysokości 600,00 złotych. Do uiszczenia tej opłaty zobowiązana jest strona wnosząca sprawę do Sądu. Można ubiegać się również o zwolnienie strony z obowiązku uiszczenia opłaty, lecz o tym decyduje Sąd. W trakcie trwania postępowania rozwodowego musisz liczyć się również z innymi kosztami, jakie mogą wyniknąć w sprawie. Do takich kosztów niewątpliwe należą koszty związane ze stawiennictwem świadków na rozprawie czy koszty sporządzenia opinii w Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych. Koszty wynagrodzenia pełnomocnika określa już indywidualna umowa z adwokatem.

Umów się na wizytę już dziś!