Podział majątku dorobkowego stron

Adwokat do sprawy o podział majątku Jelenia Góra

Możemy spotkać się z określeniem podział majątku dorobkowego stron czy podział majątku małżeńskiego. Mowa jednak o tym samym, tj. o podziale tego co małżonkowie zgromadzili w trakcie trwania ich małżeństwa. W sprawach tych istotne z punktu widzenia prawnika jest ustalenie składników majątkowych stron, bowiem nie każdy składnik nabyty w trakcie trwania małżeństwa stron stanowi automatycznie majątek wspólny małżonków. Jeżeli składnik taki nie wchodzi do majątku obojga małżonków to nie będzie potrzeby jego dzielenia; rozliczania się z tego składnika z drugim małżonkiem. Dla skutecznego i dobrego adwokata z Jeleniej Góry w sprawie o podział majątku priorytetowe jest uzyskanie jak najbardziej korzystnego rozstrzygnięcia dla swojego Klienta.

Porada prawna u prawnika z Jeleniej Góry w sprawie o podział majątku małżonków

Na spotkaniu ze specjalistą z zakresu prawa rodzinnego ustalisz co wchodzi w skład majątku wspólnego, jakie są możliwości podzielenia tego majątku, jakie pismo należy złożyć do sądu i jak przygotować się do sprawy. Adwokat może również – jeżeli będzie to wynikało z sytuacji Klienta – zachęcić Go do udziału w mediacji w sprawie o podział majątku. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do składników majątkowych i ich wartości oraz co do tego w jaki sposób chcą podzielić ten majątek mogą sporządzić w tym celu umowę o podział majątku. Jeżeli w skład majątku będzie wchodziła nieruchomość to zgodny podział majątku – umowę o podział majątku strony muszą zawrzeć przed notariuszem, w innych przypadkach umowa między małżonkami może być sporządzona w zwykłej formie pisemnej. O tym jak winna być skonstruowana taka umowa z pewnością poinformuje Cię adwokat lub radca prawny specjalizujący się w sprawach o podział majątku dorobkowego.

Adwokat do sprawy o podział majątku
Jelenia Góra

Podział majątku dorobkowego najczęściej ma miejsce, gdy strony są już po rozwodzie, choć wiadome jest, że podziału takiego mogą dokonać jeszcze małżonkowie, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową w ich majątku. Odnosząc się jednak do sytuacji, w której byli małżonkowie chcą dokonać podziału majątku małżeńskiego, nie są w tym zakresie zgodni i do tego niedawno przeszli burzliwy rozwód, to można jednoznacznie wskazać, iż udział dobrego adwokata do podziału ich majątku jest wręcz konieczny. Pełnomocnik realnie i obiektywnie oceni sytuację Klienta, rozważy ją pod kątem prawnym, ale i pod kątem sytuacji finansowo-bytowej Klienta i dobierze najlepsze dla Niego rozwiązanie. W sprawie o podział majątku najbardziej istotne jest postępowanie dowodowe. Ze skonstruowaniem prawidłowego i adekwatnego do toczącej się już sprawy – wniosku dowodowego strony mają najczęściej największy problem, a to z kolei może przełożyć się na niepowodzenie w procesie. Gdy postępowanie będzie wymagało zasięgnięcia opinii biegłych, rozliczenia nakładów z ich majątków osobistych na majątek wspólny i odwrotnie zachęcamy do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego w Jeleniej Górze specjalizującego się w sprawach tego rodzaju.

Umów się na wizytę już dziś!