Nabycie spadku

Adwokat do spraw o nabycie spadku Jelenia Góra

Testament, czyli jak rozporządzić swoim majątkiem - Jelenia Góra

Aktualnie zauważamy w Naszej Kancelarii w Jeleniej Górze spore zainteresowanie w zakresie sporządzania testamentów. Trudno powiedzieć czy to kwestia ludzi czy czasów, ale coraz chętniej chcemy mieć pewność co się stanie z naszym majątkiem po naszej śmierci. Testament daje możliwość rozporządzenie majątkiem za życia; szczegółowo określa komu, co i w jakim udziale przypadnie. W testamencie można dokonać wydziedziczenia niegodnego spadkobiercy; pozbawić kogoś prawa do zachowku. Najczęściej sporządzamy testament w formie aktu notarialnego, czyli u notariusza, zapominając, że taki sam walor posiada testament w swojej zwykłej; pisemnej formie, który możemy sporządzić zawsze i wszędzie. Do rzadziej spotykanych należą testament ustny czy szczególny, tj. wojskowy; sporządzony przed kapitanem samolotu lub statku.

Nabycie spadku na podstawie testamentu

W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki o charakterze majątkowym i osobistym. To prawo spadkowe określa zasady nabycia spadku. Prawo przewiduje dwa sposoby nabycia spadku, tzw. dziedziczenie ustawowe lub dziedziczenie testamentowe. Dziedziczenie testamentowe jest dziedziczeniem fakultatywnym. Do nabycia spadku na podstawie testamentu może dojść tylko wtedy, gdy spadkobierca sporządzi ważny i skuteczny testament. Dziedziczenie testamentowe najpełniej odzwierciedla wolę testatora. Niezależnie od tego czy testament został sporządzony w zwykłej formie pisemnej czy przed notariuszem zawsze istnieje ryzyko jego podważenia. Jako prawnicy z Jeleniej Góry bardzo często reprezentujemy Naszych Klientów w sprawach o podważenie ważności testamentu czy zapisu o wydziedziczeniu. Aby nie popełnić błędów, które skutkować będą nieważnością uczynionych zapisów zachęcamy do skorzystania z porady prawnej adwokata w Jeleniej Górze specjalizującego się w prawie spadkowym.

Nabycie spadku na podstawie ustawy

Do nabycia spadku na podstawie ustawy, czyli do tzw. dziedziczenia ustawowego dochodzi z mocy samych przepisów. Kodeks Cywilny w księdze czwartej – spadki - określa szczegółową kolejność dochodzenia do spadku. Ustawodawca ustanawia grupy; kręgi osób uprawnionych do spadkobrania dziedziczenie przez zstępnych i małżonka; dziedziczenie przez małżonka, rodziców i rodzeństwo; dziedziczenie przez dziadków spadkodawcy; dziedziczenie przez dzieci małżonka spadkodawcy itd.). Nabycie spadku na podstawie ustawy - co do zasady - odbywa się, gdy nie dochodzi do dziedziczenia testamentowego. W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy nabycie spadku następuje zarówno na podstawienie dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego.

Umów się na wizytę już dziś!