Alimenty

Adwokat od spraw alimentacyjnych Jelenia Góra

Porada prawna u adwokata z Jeleniej Góry w sprawie o alimenty

Do spraw z zakresu prawa rodzinnego należą również sprawy o alimenty. W naszej Kancelarii do najczęstszych spraw tego rodzaju należą sprawy o alimenty na zstępnych (małoletnie dzieci); wstępnych (na rzecz rodziców) oraz alimenty na byłego małżonka.

Alimenty możemy zdefiniować jako ciążące na danej osobie obowiązkowe, regularne i terminowe świadczenie o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym. Zgodnie z ustawą – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy obowiązek alimentowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Alimenty mają dostarczać uprawnionemu środki na jego utrzymanie (mowa tu o zaspokojeniu kosztów wyżywienia, ubrania, mieszkania czy leczenia), a w miarę możliwości i jego wychowanie (pokrycie kosztów kształcenia). Poprzez alimenty mają być zaspokojone usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. Mowa jednak tu o teraźniejszych potrzebach uprawnionego, nie zaś tych hipotetycznych, które mogą dopiero powstać w przyszłości.

Z praktyki wiemy, że zasięgnięcie porady u prawnika w sprawie alimentacyjnej powinno być wręcz obligatoryjne. Wiele osób zgłasza się do adwokata, gdy już sprawa o alimenty została wniesiona do Sądu. Bardzo często osoby te nie są świadome swoich praw i obowiązków, stąd bardzo często popełniają błędy przy konstruowaniu pozwu i w toku postępowania przed sądem. To wszystko z kolei wydłuża czas rozpoznania sprawy albo wręcz uniemożliwia nadanie jej prawidłowego biegu. Dlatego znaleziony w Internecie wzór pozwu o alimenty powinno się skonsultować z profesjonalistą, który dostosuje go do indywidualnej sytuacji Klienta i uchroni Nas od braków formalnych pisma.

Adwokat w postępowaniu alimentacyjnym - Jelenia Góra

Pozew w sprawie o alimenty

Każde postępowanie sądowe, a zatem i postępowanie w sprawie o alimenty musi zainicjować pismo skierowane do sądu. W tym przypadku będzie to pozew o alimenty. To samo dotyczy sprawy o podwyższenie zasądzonych już alimentów. Pozew o alimenty czy pozew o podwyższenie alimentów winien odpowiadać wymogom stawianym mu przez ustawodawcę. Poza tym powinien mieć prawidłowo skonstruowane - i adekwatne do sprawy - wnioski dowodowe. Możesz sporządzić pozew samodzielnie lub zlecić jego napisanie Naszej Kancelarii. Przed przyjściem do Kancelarii warto najpierw skontaktować się z naszym adwokatem, który poinformuje Cię jakie dokumenty powinieneś wziąć ze sobą, a co niewątpliwe wpłynie na szybkość realizacji zleconej nam usługi.

Adwokat od spraw alimentacyjnych Jelenia Góra

Udział adwokata w postępowaniu alimentacyjnym bywa niekiedy niezbędny. Z praktyki wiemy, że problem pojawia się już przy konstruowaniu pozwu. Aby oszczędzić sobie nerwów i pytań bez odpowiedzi warto zlecić kompleksowe prowadzenie sprawy profesjonaliście. W Twojej gestii będzie dostarczenie niezbędnych dokumentów, których listę otrzymasz od prawnika, a resztą zajmie się już Twój adwokat. To on skonstruuje w Twoim imieniu pozew o alimenty jak i inne niezbędne pisma procesowe w sprawie, a co najważniejsze będzie razem z Tobą na rozprawie w Sądzie. Dzięki temu masz gwarancję ochrony Twoich praw i nie narazisz się na negatywne konsekwencje wytoczonego powództwa.

Najczęściej zadawane pytania do adwokata w sprawie o alimenty?

Pytania do - adwokat od spraw alimentacyjnych Jelenia Góra

Zamierzasz wytoczyć powództwo o alimenty w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze, Bolesławcu czy każdym innym sądzie – to stanowczo musisz zgromadzić i przedłożyć sądowi odpowiednie dokumenty. Do pozwu inicjującego sprawę o alimenty obligatoryjnie należy przedłożyć sądowi w oryginałach akty stanu cywilnego – zupełne lub skrócone. Jeżeli dziecko, na które będziesz dochodzić alimentów, pochodzi ze związku małżeńskiego – załączamy do pozwu odpis skrócony jego aktu urodzenia. Jeżeli jednak dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego to konieczne jest przedłożenie sądowi odpisu zupełnego aktu urodzenia. Te dokumenty, podobnie jak odpis pozwu wraz z jego załącznikami, są dokumentami obligatoryjnymi, których brak uniemożliwi sądowi nadanie sprawie prawidłowego biegu. Pozostałe dokumenty, które określają usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka (umowa najmu mieszkania, potwierdzenia opłat za media, faktury za zakup odzieży; lekarstw) czy takie co wskazują na sytuację materialno-bytową przedstawiciela ustawowego dziecka – nie są dokumentami obligatoryjnymi, tzn. bez nich sąd będzie procedował w Twojej sprawie. Jednakże musisz mieć świadomość, że brak ich przedstawienia sądowi może skutkować oddaleniem powództwa lub częściowym jego nieuwzględnieniem. To na stronie, która wywodzi określone fakty, spoczywa ciężar ich udowodnienia. Jeżeli samodzielnie sporządziłeś pozew o alimenty, warto, aby przed jego złożeniem w sądzie, ocenił go adwokat lub radca prawny z Twojego miasta

Istotą alimentów jest zaspokajanie bieżących potrzeb uprawnionego. Ustawodawca jednak przewidział pewne sytuacje, gdy odchodzimy od powyższej reguły i możemy żądać alimentów za czas przed wytoczeniem powództwa. Z uwagi na to, iż alimenty – jak każde zobowiązanie – ulegają przedawnieniu, możliwe jest ich dochodzenie wstecz maksymalnie do 3 lat.

W Naszej Kancelarii z pewnością uzyskasz wszelkie niezbędne informacje dotyczące dochodzenia alimentów z datą wsteczną. Nasi adwokaci z Jeleniej Góry ocenią, czy masz możliwość żądania alimentów wstecz i za jaki okres.

Wielu pozostaje w wielkim błędzie myśląc, że alimenty na dziecko należą się do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Nic bardziej mylnego. W ustawie – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, ani w żadnej innej obowiązującej w Polsce nie ma wskazania przez ustawodawcę roku życia dziecka, do którego należą mu się alimenty. Alimenty na dziecko należą się, dopóki nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Taki obowiązek może zatem istnieć nawet, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia. Na rodzicach obowiązek alimentowania istnieje do momentu, do którego dziecko nie jest w stanie obowiązku tego przejąć od nich. Oczywiście nie oznacza to, że oporne na usamodzielnienie dziecko pozostanie na naszym utrzymaniu w nieskończoność. Najczęściej w praktyce obowiązek alimentowania ustaje po tym jak dziecko zakończy swoją edukację i podejmie pracę zarobkową, albo wtedy gdy dziecko – przy dołożeniu należytej staranności – powinno ukończyć swoją edukację i podjąć pracę.

Umów się na wizytę już dziś!